Zariadenia na odpadový olej

Nízka výpustná vaňa

Oblasti použitia:
436 000

Pneumatický odsávač odpadových olejov

Oblasti použitia:
559 100