Na slovenskom trhu
už 29 rokov
Dnes zatvorené
Zajtra od 8:00 hod.

Filtrácia olejových náplní

Filtrácia sa uskutočnuje po východzej analýze oleja. Z tejto analýzy sa usúdi, či je ekonomické olej filtrovať. Ak obsahuje nečistoty (kov, piesok, guma a pod.) vzniknuté prevádzkou alebo kontaminácie (vlákna, plasty, voda a pod.) a olej nevykazuje známky opotrebenia, je vhodné ho filtrovať.
Každý prípad znečistenia oleja je individuálny a je treba sa po analýze rozhodnúť o filtrácii.

Kontakt:
Ing. Zdeno Švehla
0903 802 492