Na slovenskom trhu
už 29 rokov
Dnes otvorené
8:00 - 16:00 hod.

Služby - OLEJ SERVIS

Služby sú poskytované v ucelenom systéme OLEJ SERVIS, s ktorým má firma viac ako 20 ročné skúsenosti.
Jednotlivé služby môžu využívať aj zákazníci, ktorí nie sú odberatelia mazív. 

Výhody komplexného servisu olejov:

 • predchádzanie havarijným prestojom strojov a zariadení
 • celkové zníženie spotreby mazív a ich optimalizácia
 • predĺženie životnosti jednotlivých súčastí strojov
 • predĺženie životnosti olejových náplní trvalým monitorovaním
 • zníženie nákladov na prevádzku a údržbu
 • zníženie nákladov pri výmene náplní
 • minimalizácia skladových zásob včasnými dodávkami k odberateľovi 


Poradenstvo pri aplikácii mazív:

 • odborné poradenstvo a realizovanie náplní v nových strojoch a priemyslených linkách
 • výber najvhodnejších olejových náplní
 • tribologické poradenstvo
 • mazacie plány údržby a obrábania v priemysle
 • mazacie plány pre automobily a zemné stroje

Výmena olejových náplní v strojoch a zariadeniach:

 • Na základe predchádzajúcich riešení poskytujeme komplexnú výmenu olejov a mazív v strojných zariadeniach vrátane dodávky nových náplní a odvozu opotrebovaných náplní.
 • Po vzájomnej dohode je možnosť dodania a výmeny filtrov a filtračných vložiek.

Diagnostika olejov:

 • sledovanie olejových náplní v priemysle
 • určovanie optimálnej životnosti olejov
 • predchádzanie problémom pri vzájomnej kontaminácii
 • určovanie výmnenných intervalov

Skúšky v akreditovanom laboratóriu:

 • odber vzoriek
 • kompletný rozbor chladiacich emulzií
 • komplexný rozbor prevádzkových olejov (hydraulické, motorové, prevodové, kaliace, rezné, turbínové, kompresorové,   konzervačné)
 • doručenie výsledkov analýzy vzoriek (e-mailom, faxom, poštou alebo osobne)
 • návrh riešenia po výsledku analýzy (predchádzanie porúch v prevádzke)

Filtračná technika:

 • predaj filtrov pre priemyselné stroje a vstrekovacie lisy
 • predaj filtrov pre filtračné zariadenia
 • filtrácia olejov podľa požiadaviek odberateľa

Mazacia technika a olejové hospodárstvo:

 • Olejové čerpadlá a pumpy
 • plniace nádoby
 • plniace lisy a pumpy
 • maznice ručné a elektrické
 • permanentné maznice priamo na strojné zariadenie
 • monitorovanie a riadený výdaj tekutín
Viac informácii nájdete v sekcii SAMOA.

Sorbčné materiály:

 • univerzálne sorbčné prostriedky (rohože, drť, ponožky)
 • materiály na sorbciu agresívnych kvapalín
 • hydrofóbne sorbčné prostriedky
 • havarijné súpravy

Rohože k strojom:

 • protiúnavové rohože
 • rohože do ťažkej prevádzky
 • bezpečnostné nízkotoxické rohože
 • antistatické rohože
 • protišmykové pásky

Logistické služby:

 • dosažiteľnosť služieb v oblasti Trenčianskeho a Žilinského kraja od 2 do 24 hodín
 • skladovanie a rozvoz olejov a mazív
 • k dispozícií balenia: 1L, 4L, 20L, 60L, 200L a 1000L
 • rozvoz cisternovými vozidlami od 1000L do 25000L